Leukanivelen ja purennan ongelmien oireet voivat olla todella moninaisia, esimerkiksi leukanivelen napsumista, lepokipua, hampaiden arkuutta, tinnitusta, kuulon alenemaa tai herkistymistä, huimausta, palan tunnetta kurkussa ja erilaisia päänsärkyjä mm. otsalla ja ohimoilla.

Purenta- ja leukanivelen ongelmat voivat aiheuttaa myös niskan ja kallonpohjan kiputiloja. Monilla purenta- ja leukanivelongelmista kärsivillä on alaleuan liikerajoitteita ja –häiriöitä.Eri arvioiden mukaan, jopa 900 000 suomalaista kärsii purennan häiriöistä eli kyseessä on yleinen ongelma.

Käsittelyssä käydään laajasti läpi purentalihakset, sekä purentaan vaikuttavat lihakset mm. kaulan alue. Hoidossa osa purentalihaksista käsitellään suun kautta, jolloin päästään kokonaisvaltaiseen hoitoon. Leukaniveleen käytän mobilisaatiotekniikkaa. Teen myös tutkimuksen, jossa kartoitetaan purentalihaksiin liittyvät ongelmat.